Portfolyo 1 - 2
 
Amblem nedir?
Bir fikri, hizmeti, kurumu veya ürünü temsil etmek ve benzerlerinden ayrıştırmak için kullanılan simge ve formların bir araya getirildiği görsel kompozisyonlara amblem denir. Amblem halk arasında logo olarak da bilinse de ikisi birbirinden farklıdır. Kullanılan simge tipografiden bağımsız ise amblem, tipografik bir yapıdan ibaret ise logo ya da logotype olarak adlandırılır.

Bu formlar günümüz pazarlama ve iletişim dünyasının en önemli yapı taşıdır. Kurumlar iletişim çalışmalarının tamamında bu formlara farklı anlamlar yükleyerek belleklerde yer edinmeye çalışır. Böylece amblem-logotype birer form olmaktan çıkıp, kendi öz kültürlerini oluşturarak tüketiciyle duygusal bir bağ kurarak özgün bir kişiliğe ve karaktere dönüşmeye başlar. Bu kişi ya samimidir, ya hükümdardır, ya arkadaştır veyahut hizmetkardır. Ancak ne kadar değişirse değişsin her durumda tüketicisiyle ilgili bir vaadi olan ve onun ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışan bir sistemin temel formu olarak kalmayı başarır.
 
Günümüzde amblem
Amblem ve logotype, geçmişten bugüne sürekli bir gelişim ve değişim sonucunda geldi. Baskı teknolojilerindeki gelişim amblem ve logotype’ların gelişiminde önemli bir katkı sağladı. Ancak bu formlardaki değişimin ana nedeni kurumların tüketiciyle olan karşılıklı iletişimi oldu. Bu iki unsur bir arada düşündüğümüzde değişimin amblemler için kaçınılmaz bir sonuç olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Bugün, eskinin baskın, sert hatlı, ağır kurumsal formların tüketici üzerinde yarattığı soğukluğun yerini küçük harflerle tasarlanan rahat, samimi ve renkli formlar almıştır. Amblemlerde yaşanan bu değişim markayı oluşturan diğer unsurlara da yansımış, tüketicisiyle birebir iletişim kurmak, onların istek ve davranışlarını yakından takip etmek bugünün markalarının davranış biçimleri haline geldi. Yaşanan bu süreç amblemden markaya dönüşen ve kendi içinde birçok anlamı barındıran kişiselleşmiş formları beraberinde getirdi. Bunun doğal bir sonucu olarak da tüketicinin istek ve beklentileri markanın değişimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldu. Bugün markalar rakiplerinden ayırışmak yerine müşterisini daha iyi tanımak ve keşfetmek için çalışan markalara dönüştü.
 
Logo nasıl olmalı?
Geleceği ve hedefleri olan bir iş kurmak niyetindeyseniz ilk olarak yapmanız gereken, iyi bir başlangıçtır. İyi bir başlangıcın ilk adımı ise akılda kalabilen bir logo yapısı geliştirebilmekten geçer. Bir logonun iyi olarak nitelendirilmesini sağlayan kriterler; basit, anlaşılabilir ve akılda kalabilir olmasıdır. Bu kriterlere sahip bir logo, kolayca karşısındaki ile bağ kurar ve kendi doğal takipçilerini ortaya çıkarır.
Bir logonun sadece yaptığınız işi nitelemesi gerektiğini düşünmeyin. İyi bir logo yapılan işin felsefesini, politikasını, kurumsal değerlerini ve marka inançlarını niteler. İşte bunun için ortaya çıkan tasarımın tüm bunları temsil edebileceğinden emin olmanız gerekir.

Öncelikleri sıralamak gerekirse;

1. Logonun ürün üzerindeki şekli
2. Pazarlama aracı olarak duruşu
3. Markalaşma sürecindeki etkisi
4. Logonun uyandırdığı hisler ve kurduğu duygusal bağ
5. Ortaya çıkardığı sinerjinin markaya olan etkisi

önemlidir.
 
Tesadüf mü?
Unutmamak gerekir ki, basit gibi görünen ancak bilinçli bir şekilde tasarlanan, kanıtsanmış logolardaki her bir form ve renk aslında duygusal bir tepkimeye yönelik olup, algıyı bilinçli olarak bir yöne çekmeye çalışır.

Tüm logolar ortak bir odak noktası oluşturmak için tasarlanır. Formsal olarak logonun bunu yapabilmesi mümkün olsa da, duygusal anlamda kişinin sosyal psikolojisi ve deneyimleri paralelinde yaşanan anlam çoğalması nedeniyle bu her zaman mümkün değildir.
İyi bir logo bu anlamda kesin başarı sağlar. Bireysel deneyimleri, bir zenginlik olarak değerlendirip kendisinde anlamlandırır. Bu da kişinin marka ile duygusal bir deneyim yaşaması anlamına gelir ki, duygusal marka değeri de tam olarak burada başlar.

İletişimin genel boyutlarına baktığımızda bugün bunun bilimsel dengelere sahip bir alan haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eskiden spontane gelişen bazı kavramlara bugünün penceresinden baktığımızda, onların artık riske edilmeyecek kadar değerli olduklarını fark ederiz. Ve eskiden belli veriler ışığında değerlendirilemeyen kimi değerlerin, bugün kanıtlanmış verilerle temkinli ve bilinçli olarak ele alındığını söyleyebiliriz.
 
Logo akımları
Logo tasarımında genel geçer değerler üzerinden bakıldığında 5 farklı yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz.

1- Simgesel markalar
Grafik dilinde en basit ve cesur formlar olarak değerlendirilir. Kurumu böyle bir formun arkasına saklamak büyük bir iletişim aritmetiğini de ustaca uygulamak anlamına gelir. Bu formlar ya bir soyutlamadan ya da bağımsız bir formdan oluşur. Bu formlar kendi bağımsızlıklarını ilan eden cesur markaları ifade eder. Bu akımın en iyi örnekleri arasında Mercedes, Apple, Shell ve yeni trend olması itibariyle Twitter’i sayabiliriz.

2- Kelime markaları
Bu tip markalar belli bir tipografik karakteri sahiplenerek kendi marka algılarını ve farkındalıklarını ortaya koyan yapılardır. Sade oldukları kadar iddialılardır. Kendi felsefelerini basit bir yazı karakteri ile ifade edebilecek yeteneğe sahiptir. Bu markalar, zaman zaman tipografilerine küçük müdahalelerde bulunarak kendi felsefelerini işaretlerler. Bu yapılara uygun markalara örnek olarak Sony ve Facebook’u verebiliriz.
 
3- Harf markaları
Yazılışlarının uzun olmasından dolayı tipografik olarak kendini ifade edemeyen markaların tercih ettiği bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu markalar, genelde baş harflerin bileşiminden bir karakter kazanarak algılarını oluşturmayı hedefler. Bunlara verilebilecek en iyi örnekler General Electiric ve Hawlett Packert’tir.

4- Kombine markalar
Algılarını çift yönlü olarak güçlendiren bir yapıya sahip olan bu markalar, simgesel ve tipografik bileşenlerden oluşur. Bu bileşenlerin bazıları öyle akıllıca tasarlanmıştır ki, hem birbirleriyle hem de birbirlerinden bağımsız olarak kullanıldıklarında dahi etki ve güçlerinden pek de bir şey kaybetmez. Bu tip markalara verilebilecek en iyi örnekler Puma, Adidas ve Nike’tır.

5- Amblem markalar
Amblem markalar, oluşturduğu karakter ile tek bir yapı olmuş markalardır. Bu markalar, kendi özlerini form ve tipografik bileşenlerle ortaya koyma yeteneğine sahiptir. Ortaya çıkan temel yapı, ana karakteri oluşturur. Bu karakter hem sosyal hem de bireysel algı oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu yaklaşıma örnek olarak verilebilecek markalar arasında Harley Davidson ve Starbucks’ı sayabiliriz.

Genel olarak değerlendirdiğimizde bugün markalar için formun temel anlamı yarattığı değerlerde gizlidir. Bize ulaşıp çevremizi kuşatan mecralara baktığımızda ise toplumsal ve bireysel yaşam alanında hayat bulan markaların hayatımızın birer parçası haline geldiğini rahatlıkla görebiliriz.
REFLEKS'İ TAKİP ET
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI